tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
someone who won't stop swallowing
Dollia, stop swallowing!
viết bởi wills92 08 Tháng mười, 2008

Words related to dollia

dollie stop swallow swallowing