tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
you look like a donk i donk
donk i donk, Bolt, cheese, almonds, morons, empty headed people, stupids, total freakshow people, etc.
viết bởi mjackson4ev 19 Tháng tám, 2009