Top Definition
A girl with a fat booty.
Damn that girl got a donkey.
viết bởi Sheena_Thick 29 Tháng mười một, 2003
Photos & Videos
A bad poker player who doesn't actually know how bad he is.
That donkey just dropped 40k in less than 2 hours at the No Limit table!
viết bởi Leeno 10 Tháng mười một, 2005
A term used to describe a girl with a fat ass
Look at that girl she got a donkey!
viết bởi Candler Wingo 08 Tháng năm, 2005
a foolish person that acts an ass
act a donkey!
that fool is a strate up donkey!
viết bởi Anonymous 15 Tháng một, 2003
a person who is being or acting like an idiot/ass
Man that kid is such a donkey.
viết bởi Matty 8 21 Tháng mười, 2007
a freaking moron
You are such a donkey ...dumbass
viết bởi krimsenkat12 28 Tháng bảy, 2003
A big ass.
Damn girl you got a big donkey. He Ha.
viết bởi CB 03 Tháng hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×