Top Definition
A girl with a fat booty.
Damn that girl got a donkey.
viết bởi Sheena_Thick 29 Tháng mười một, 2003
Photos & Videos
A bad poker player who doesn't actually know how bad he is.
That donkey just dropped 40k in less than 2 hours at the No Limit table!
viết bởi Leeno 10 Tháng mười một, 2005
A term used to describe a girl with a fat ass
Look at that girl she got a donkey!
viết bởi Candler Wingo 08 Tháng năm, 2005
a foolish person that acts an ass
act a donkey!
that fool is a strate up donkey!
viết bởi Anonymous 15 Tháng một, 2003
a person who is being or acting like an idiot/ass
Man that kid is such a donkey.
viết bởi Matty 8 21 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×