tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone that is acting like a twat,
shut up being a donkey ark!!!!!!!!!!!!!
viết bởi dickyseamen 03 Tháng sáu, 2011