tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
one how masturbates a male donkey.
Man, steven is such a donkey milker.
viết bởi Mat Nun 04 Tháng chín, 2006