tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a shlong that resembles the size of a donkey's wang.
dude, dont make me whip out my donkey shlong.

or, gobble my donkey shlong.

or, who's in the need of a good donkey shlongin'?

or get that donkey shlong away from me.
viết bởi hoboman 12 Tháng chín, 2003
 
2.
A dick the size of a donkey's dick
Damn look at that dude's donkey shlong!
viết bởi The Guru Turtle 28 Tháng hai, 2006