something or someone that is big and goofy-looking.
"yo man that teachers hair looks like it just came out of a tornado. soo0o0o donkey."
"haha that shiit is so donkeyed out, the apple looks like oprahs saggy ass AND its blue"
viết bởi michael oslon 27 Tháng hai, 2007
v.) To go crazy
adj.) crazy like a donkey
"I'm gonna go donkey on ya ass!"
viết bởi CFresh 07 Tháng mười hai, 2006
a incredibly large and humungous dick/penis
"ok, now get on your knees and suck my donkey!"
"my donkey is so big that it could eat your donkey!"
viết bởi M "Smoke'M" Crackaz 25 Tháng tám, 2006
an expression used by white people to call each other an ass in the office
oh my god that donkey is getting on my nerves
viết bởi akilah smallwood 01 Tháng ba, 2005
a sterling companion, of impeccable breeding and agreeable demeanour.
you are, by all standards, a donkey
viết bởi pseudo-NYM 19 Tháng ba, 2004
a wonderful sex toy, very fashionable for the 21th century and the 16th century.
1. your like some sort of donkey
2. Have you got any spare donkeys?
3. I had fun with a donkey
viết bởi jimmy the great 24 Tháng mười một, 2003
ketamine
oi pikey fucker got any donkey
viết bởi gavin 17 Tháng chín, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×