Top Definition
when a female's rear is so big, muscular, and round it resambles the hind quarters of a donkey or horse. Usually a good thing.
I coined this phrase in 1996. "Man, that chick's ass looks like a horse." "Yeah, She's got a donkey ass." I believe the hip-hop culture bastardized that prase tobedonkeydonk. I'll take credit for that.
viết bởi Paul 06 Tháng tám, 2004
Someone who's buttox resembloes that of a donkey's.
Dude, she is such a donkey ass!
viết bởi Anonymous 07 Tháng tám, 2003
Adj. Cheap, poorly made, ghetto.
I got this donkey-ass car that fell apart on the thousandth mile.
viết bởi mei0023 06 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×