tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A half-donkey and half-dinosaur hybrid. It lives in the water and looks like a sunken crane.
That's not a shipwreck, it's a donkeysaur.
viết bởi Josef X. Cockroachcrunch 06 Tháng mười một, 2009