tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who sucks the penis of a donkey.
Carla is a donkeysmoker.
viết bởi milt doomsday 25 Tháng ba, 2007

Words related to donkeysmoker

cock cocksmoker donkey smoker sucker