tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a right bastard! or a total cunt!
that welsh idiot is donkeyspank!
viết bởi mercurious 12 Tháng một, 2005