Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
a right bastard! or a total cunt!
that welsh idiot is donkeyspank!
viết bởi mercurious 12 Tháng một, 2005
1 5