tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to kick the living shit out of someone, usually black
damn, he got donkeytromped
viết bởi blabitybla 09 Tháng hai, 2012