tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
noun |ˈdô nˈkītis|
inflammation of the donk.
Damn, that bitch definitely has donkitis!
viết bởi Pahpie Chewlow 08 Tháng mười, 2010