tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
marijuana, bud, blunt, joint,
yo, where them doobiez at ?
viết bởi boobie watcher brody 05 Tháng mười hai, 2010