tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
multiple joints in a sandwich bag
Hey check my bag of dooby snacks
viết bởi maggot 04 Tháng mười hai, 2004