Top Definition
1. Poo in your pants.

2. The kind of moron who lacks the intellectual faculty to properly wipe himself.
1. Oops, I ate too many onion rings and now I gots me a case of dookey drawers.

2. Q. Hey mon, who dookie drawers over there? Shit bro, he ain't got the fuckin sense to wipe his self when he finish up on the crapper.
A. Must be the president.
viết bởi daverpdx 25 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×