tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A word that can be substituted for any noun or verb, but mostly meaning sleepy.
Izzy is soooooo dootsy.
viết bởi tanturd 18 Tháng tám, 2011