tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a nasty pussy
a loose pussy
dam nthat bitch has a dooty poose i aint goin near that shiat.
viết bởi FAH-Q 15 Tháng ba, 2005