Top Definition
Dancing and Boozing.
D + Oozing.
Dil: Eric and Karanne you girls wanna go doozing on Friday.
Eric: Sure...I'd love it.
Karanne: What the heck is Doozing you Punjabi hot blood!
viết bởi Dilpreet 15 Tháng sáu, 2007
The act of doing something, but actually doing nothing.
The art of doing something but not actually doing anything constructive. this is done to keep boredom at bay.
lets go doozing to buy a scalextric we have nothing else to do.
viết bởi Farmer Ed 03 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×