tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Japanese expression similar to "here you are"
A: ko-hi- wa ikagadesuka.
(would you like some cofee?)

.....

A: doozo
viết bởi rteruya 07 Tháng tư, 2009
 
2.
The little boy looked from his mother to the candy, and said "Doozo".
viết bởi menchi 30 Tháng ba, 2005