Top Definition
1) adj. awesome, esp. addictively so. From the slang 'dope'. 2) n. a series of wide-ranging Golden-Era hip hop collections begun in 1994 with Dope On Plastic Vol. I. 3) n. a hip hop music blog written by the blogger Sapient.
1) "That beat is dope on plastic!"

2) "You hear DJ Rob Swift's cut on the last Dope On Plastic?"

3) "The newest post on Sapient's Dope On Plastic really got me into that new kid, Blu."
viết bởi trueth 27 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×