tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
dealing drugs, to deal drugs to people
my vocation is dope slangification.
viết bởi anonymous 15 Tháng mười một, 2004