1) Used as an ADJECTIVE in a positive fashion.

2) Used to describe an event.
1) mann, those new shades are fucking DOPEshow

2) Shit son, that party last night was DOPEshow.
viết bởi Leighbee 11 Tháng mười hai, 2007
Top Definition
A sideshow traditionally containing drug abusers and children born to parents who used heavy drugs during pregnancy. See also freaks.
We saw this screwed up baby in a Dope show, man.
viết bởi Brue 10 Tháng bảy, 2004
the shit. something incredibly cool
yo that party last night was the dope show
viết bởi andypeeps 06 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×