tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
adjective.

1. delusional

2. high as a mother fucker
boy: highly doubtful.

girl: well you're highly dopeful.
viết bởi thesmarttwin 06 Tháng tám, 2011