tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a drug addict, a drug user
Despite being a dopenik, people seemingly can't tell that he is a hack.
viết bởi The Return of Light Joker 08 Tháng mười, 2010