tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a better way of saying "blunt of weed"
billy bob: joe, im gonna go eat a dopenut k.

joe: Yeah whatever, try not to die
viết bởi anal blow McCocksuck 26 Tháng mười một, 2010