tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
something thats to steezy and radical that it cant even spell
yo that homework was so not dopesause
viết bởi Andrew Nakas 21 Tháng mười, 2007