tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Smoke that comes from a bong, bowl, joint or blunt .
I cant see through all this dopesmoke .
viết bởi MrUnknown23 20 Tháng hai, 2009