Top Definition
adj. anything that is so incredible or amazing that it is in its own class of awesomeness; used to express high levels of enthusiasm and/or excitedness
1 -"Man, that trick was so dopestyle!"

2 -"Dude, I just found a twenty dollar bill on the ground!"

-"Dopestyle!"
viết bởi Cross Rockett 28 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×