tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
japanese and now american slang for keiichi tsuchiya "the drift king"
tsuchiya's been drifting longer than u've been alive so don't say i drifted like him in the drift bible
viết bởi ryan 28 Tháng hai, 2004