tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. Very nasty person, plays strange music. Talks too much stupid stuff.
2. Insult for dumb persons.
You dorkey! He's a real dorkey, man!
viết bởi myName 05 Tháng ba, 2005