Top Definition
A contempory slang term used for an amount of money.
Q) Man, u wanna catch that new movie?
A) Nah, Im outta Dosh!
viết bởi gillios 12 Tháng mười, 2003
Currency, money, cash, moola
Wan't to grab a berr?
Can't man, got no dosh.
viết bởi Anonymous 21 Tháng hai, 2003
money
giz all ya dosh or al blow ya head off with me shotgun
viết bởi geordie 24 Tháng mười, 2003
Noun: Money, cash, dough. Usually an uncertain amount.
Sound: The onomatopoeic sound of money(usually in a wad) slapped down on a table or something of the like.
Noun: "All my dosh was stolen was last night when I was robbed."
Sound: Cashier: "Alright sir that'll be $3:50.
A Rich motherfucker: "Alright give me a second..."
*DOSH*
viết bởi Son_ofSpartacus 06 Tháng bảy, 2014
To be used in place of give, pass, chuck or any similar words.
Oi Nick dosh me the phone.
Hey Lach dosh us some food.
viết bởi Dole Nath 14 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×