tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Hindi word meaning "friend"
Meet Jack, he is my dost.
viết bởi Hindi guy 07 Tháng một, 2006
 
2.
It's just DOST
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

It's so DOST man
viết bởi iNoland 19 Tháng một, 2011