tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Gurgati from friend
Wow you good DOSTAR!
viết bởi bathia 03 Tháng sáu, 2004