tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
Gurgati from friend
Wow you good DOSTAR!
viết bởi bathia 03 Tháng sáu, 2004