tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Two guys on one girl
Said quietly with one raised eye-brow to friend when looking at a hot girl in a club: "Double cheese"??
viết bởi gdog 16 Tháng chín, 2004