tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a way that guys refer to the females masturbation process.
Last night I caught my girlfriend double clicking her mouse.
viết bởi kimi_kat22 07 Tháng năm, 2008

Words related to double clicking her mouse

clitoris female fingering masturbation rubbing