tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
known as a gigantic tour bus
Will work for my double decker double wide.

~Keller Williams
viết bởi Twin Dick 25 Tháng sáu, 2010