tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A sandwhich that has three pieces of bread and two layers of filling.

Bread
Filling
Bread

Filling
Bread
A Double decker sandwhich has three pieces of bread and two layers of filling.

Bread
Filling
Bread
Filling
Bread
viết bởi tilley123456 03 Tháng một, 2014