tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A 22 Caliber Revolver
Yo son! dont fuck wit me loc, or ill shub a double douce up ur ass
viết bởi Makina 04 Tháng tư, 2006