tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Two five dollar bills or one ten dollar bill.
I'll bet you a double finsky!
viết bởi bashe 09 Tháng ba, 2005