tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
dont know wot it means but ask any townie
tom - "i run 14 miles a day"
jane - "doubt, massive doubt"
viết bởi poo 30 Tháng bảy, 2004