tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
How much money, cash, dough.
Shit Chris, I gotta check the dough flow.
viết bởi asunder 16 Tháng một, 2005