Top Definition
stupid ,shit for brains,idiot.one who is completely lacking intelligence
what did you do that for ?you fucking dough head.
viết bởi rene 06 Tháng mười hai, 2003
Someone insanely stupid. When you hear them speak you literally think their brain is made of dough.
"is Canada in the U.S.A.?"
"no you doughhead"
viết bởi NS_NB_PEI_NFLD 05 Tháng ba, 2016
A person whoses head is made out of dough
Shannon Serkies
viết bởi Shannon 29 Tháng sáu, 2004
Doughhead:

Used to describe kids between the age of 'grommet' and the age of 'wigger'...Big baggy pants, skullcap and a hoodie...Usually skaterats or shredders...
Did you see the doughhead in the pipe with the oldschool Burton board?
viết bởi Fangle 14 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×