tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A dough-nover is a doughnut hangover from consuming one too many donuts.
Oh man, I've got an morning dough-nover.
viết bởi Sylvia Trench 05 Tháng bảy, 2012