Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
going, and doing it
Fred: go get the shovel
Tom: okay
Fred: god damnit Tom get the damn shovel!
Tom: im DOUGHING!
viết bởi kelseeey 25 Tháng tám, 2008
3 3