tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
doughneezy- A slang word for a doughnut.
Man, those doughneezy's were damn good.
viết bởi perimidah 28 Tháng sáu, 2006