Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
doughneezy- A slang word for a doughnut.
Man, those doughneezy's were damn good.
viết bởi perimidah 28 Tháng sáu, 2006
3 1

Words related to doughneezy:

doughneezy's doughnizzle doughnizzles doughnut doughnuts