Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
1)A nondescript ghost town.
2)The north-western capitol of mexico.
Are you going to Dover,Fl. for early voting?
viết bởi bob61 13 Tháng tám, 2012
0 1