tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Synonym for plagiarized.
Did you hear about that new york times columnist who dowded that blogger?
viết bởi stkrzysiak 18 Tháng năm, 2009