tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To give someone a sweet uppercut (in the style of Mortal Kombat.)
Yo, dawg, Plaks is such an asshole; so I gave him a down b and knocked his monkey ass down!
viết bởi Jeff 15 Tháng năm, 2004