tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A force that typically pushes something down.
Downforce is needed here.
viết bởi Aidan.. 02 Tháng chín, 2006